Åpent møte om kommuneplanen - Aurskog Høland Kommune Gå til innhold Gå til navigasjon

Åpent møte om kommuneplanen

Tid:  - Tirsdag 04.09.2018 Sted: Kommunestyresalen, rådhuset

Kommuneplan for Aurskog-Høland kommune 2018-2028 ligger ute til offentlig ettersyn. Tirsdag 4. september inviterer vi til åpent møte i kommunestyresalen. Håper du kommer!

Kommuneplanen handler om hva slags kommune Aurskog-Høland skal være i framtiden. Den tar for seg framtidig utvikling i hele kommunen, i lokalsamfunnene og i kommunale tjenester og tilbud.  Aurskog-Høland er i en særstilling som den største landbrukskommunen i Akershus, i en region med sterk vekst, økende befolkning og press på arealer.

På møtet går vi gjennom hovedpunkter fra høringsutkast til kommuneplan for Aurskog-Høland 2018-2028.

Dokumentene finner du her.