Gå til innhold Gå til navigasjon

Politikerbenk om kommuneplan på Løken

Tid:  - Torsdag 20.09.2018 Sted: Løken senter

Snakk med politikerne om kommunens fremtid! Kommuneplan for Aurskog-Høland kommune 2018-2028 ligger ute til offentlig ettersyn. Vi vil høre hva du mener! Torsdag 20. september inviterer vi til politikerbenk under åpningen av Kiwi på Løken, mellom 15.30-17.30. Håper du kommer!

Kommuneplanen handler om hva slags kommune Aurskog-Høland skal være i framtiden. Den tar for seg framtidig utvikling i hele kommunen, i lokalsamfunnene og i kommunale tjenester og tilbud. Aurskog-Høland er i en særstilling som den største landbrukskommunen i Akershus, i en region med sterk vekst, økende befolkning og press på arealer.

Vi vil høre hva du mener! På politikerbenken under åpningen av den nye aktivitetsparken ved Hølandshallen kan du snakke med lokalpolitikerne om kommunens fremtid. Hit kommer Geir Olsen, Stein Lie og Simen Solbakken.

På Løken foreslås følgende:

• Ringneshagan legges inn til boligformål.
• Det åpnes for fortetting i området rundt Løken senter og på nordsiden av miljøgata.
• Området ved Hofmoen skole omdisponeres til boligformål.
• Barnehagetomt på Sandakerfeltet omdisponeres til boligformål og lekeplass.

Dokumentene finner du her.