Gå til innhold Gå til navigasjon

Brukermedvirkning

Publisert:  Av: Merethe B. Haug

Aurskog-Høland kommune trekker brukere av våre tilbud inn i videreutvikling av tilbudene gjennom etablerte fora og gjennom spørreskjema. Vi jobber også med å finne nye måter å involvere barn og ungdom på.

Individ

Brukere av tilbudene på individnivå (innerste sirkel) og Aurskog-Høland-modellen trekkes inn i videreutvikling av tilbudene (spørreskjemaer).

System

- Ungdomsrådet

- Politisk behandling av planverk

- De enkelte virksomhetenes planverk

- Samarbeidsutvalgene i barnehagene

- Foreldreutvalgene i skolene

- Kommunalt foreldreutvalg

- Brukerutvalg Nav

- Råd for mennesker nedsatt funksjonsevne

- Brukerundersøkelser