Gå til innhold Gå til navigasjon

Internkontroll

Publisert:  Av: Merethe B. Haug

I kommunen har vi systemer for avviksmeldinger og annen kontroll knyttet til tiltakene i modellen. Internkontrollen skal sørge for at vedtatte prosedyrer følges og at pålagte og planlagte oppgaver gjennomføres.