Gå til innhold Gå til navigasjon

Tverrfaglig ledelse

Publisert:  Av: Merethe B. Haug

Ledere fra ulike tjenesteområder i kommunen har regelmessige møter hvor det samarbeides om å finne fram til gode fellesskapsløsninger i det forebyggende arbeidet.

Kommunalsjef for sektor Oppvekst og utdanning representerer kommunalsjefene i kommunen og leder det tverrsektorielle møtet.

Møtedeltakere

- Barnehagesjef

- Barnevernleder

- Leder for forebyggende tjenester 

- Leder for mennesker med nedsatt funksjonsevne

- Leder for NAV

- Leder for Pedagogisk utviklingstjeneste (PUT)

- Leder for Psykisk helse

- Leder for Tjenestekontoret

- Leder for tjenester til hjemmeboende og rehabilitering

- Kommunelege

- Kultursjef

- Koordinator for tverrfaglig arbeid

 

Sammensetningen i denne gruppen er dynamisk og kan endres etter hvilke oppgaver som skal løses.