Gå til innhold Gå til navigasjon

Etablering av barnehage

Publisert:  Av: Merethe B. Haug

Barnehager skal godkjennes av kommunen før virksomheten kan settes i drift. 

Barnehagene spiller en viktig rolle i Aurskog-Høland kommune. Det er kommunen som sitter med hovedansvaret for at det etableres barnehager som oppfyller kravene i regelverket og som sikrer barna et likeverdig pedagogisk tilbud. Barnehager skal godkjennes av kommunen før virksomheten kan settes i gang. Kommunen skal allerede i etableringsfasen se til at barnehagelovens krav blir fulgt og at det for øvrig legges opp til en forsvarlig drift. 

I menyen til høyre finner du mer informasjon i Veileder for godkjenning.