Gå til innhold Gå til navigasjon

Besøkshjem

Publisert:  Av: Steinar Ottesen

Et besøkshjem er et helt vanlig hjem. Et hjem hvor barn og ungdom kan komme på besøk, for eksempel hver 3. eller hver 4. helg, enkelte feriedager og eller ved behov.

Hvem kan bli besøkshjem?

- Trygge voksne som har overskudd og energi til å være sammen med barnet.

- Varme voksne i en stabil livssituasjon.

- Det kreves god vandel

Det er ingen krav til utdanning. Man kan være enslig, par, med eller uten egne barn.

Hvorfor trenger barn et besøkshjem?

  • For å få opplevelse
  • For å få flere mestring situasjoner
  • For å få flere gode voksenmodeller eller
  • For å gi foreldrene avlastning

Hvem avgjør?

Besøkshjem er et forebyggende tiltak for barn og foreldre. Besøkshjemmet skal godkjennes av kommunen. Det er barnevernet sammen med foreldrene til barnet som avgjør hvem som skal bli besøkshjem for deres barn

Godtgjøring etter KS-satser.  

Spørsmål om oppdragene kan rettes til barnevernleder på telefon 63 85 25 00.  

Personlig egnethet blir vektlagt.  

De som får oppdrag må forevise gyldig politiattest.  

Søknadsskjema fås også ved henvendelse til Servicekontoret, telefon 63 85 25 00.  

Merk søknaden: 08 - 1746  

Søknadsfrist: Fortløpende

Andre aktuelle skjemaer:

- Timeliste for besøkshjem

- Rapport fra besøkshjem