Gå til innhold Gå til navigasjon

Fosterhjem

Publisert:  Av: Steinar Ottesen

Et fosterhjem er et privat hjem som ivaretar den daglige omsorgen for et barn som for en kortere eller lengre periode ikke kan bo hos foreldrene sine.

Fosterforeldrene har den daglige omsorgen for barnet på vegne av barneverntjenesten.

Barnevernet har ansvar for å følge opp barnet og fosterhjemmet, og sørge for nødvendige støttetiltak.

Fosterforeldrene samarbeider med barneverntjenesten om barnets behov og barnets fremtid.

Saksgang

Det er Fagteam Lillestrøm ved fosterhjemtjenesten som har som oppgave å rekruttere fosterhjem. Når barneverntjenesten skal plassere et barn i fosterhjem tar vi kontakt med fosterhjemtjenesten og får en oversikt over aktuelle fosterhjem.

Hvordan søker jeg?

Ved henvendelse til fosterhjemtjenesten i Lillestrøm får du søknadskjema.