Gå til innhold Gå til navigasjon

Familieteam

Publisert:  Av: Marianne Børke

Familieteamet i Aurskog-Høland kommune skal være et lett tilgjengelig tilbud hvor familer kan komme for oppfølging. Målet for tilbudet er å forebygge vansker innenfor psykisk helse.

Hvem er familieteamet for?

Tjenesten er for barn og ungdom fra 0-18 år og deres familier og for gravide. Utfordringene kan være forskjellige for eksempel samspillsproblemer, skolevegring, psykiske utfordringer og sorg/kriser. Familien kan selv ta kontakt med familieteamet, eller barnet og familien kan bli henvist av andre, f.eks. helsesøster, barnevernet, barnehagen, skolen eller fastlegen.

Hvordan jobber vi?

  • Vi ønsker å komme tidlig i posisjon til å snu utvikling av vansker ved hjelp av råd, veiledning og endringssamtaler.
  • Etter kontakt eller etter at henvisning er mottatt her, drøftes saken i inntaksmøte. Det blir da avgjort hva slags tilbud som skal gis og det blir avgjort hvem som følger opp. Hvis man ikke får tilbud, får man veiledning om andre tjenester. 
  • Familien blir innkalt til et første møte. Etter dette møtet legges det en plan for videre oppfølging.
  • Vi tilbyr samtaler med enkeltpersoner, med hele familien og har ulike gruppetilbud.
  • Hvis det er behov for langvarig behandling, kan vi henvise videre til spesialisthelsetjenesten i samarbeid med legen.
  • Den som er kontaktperson har ansvar for å følge opp barnet og familien og samarbeide med andre instanser hvis det er aktuelt.

Hvem er vi?

Familieteamet er fire ansatte med høyskoleutdanning og bred erfaring fra arbeid med barn og unge, samt deres familier.