Gå til innhold Gå til navigasjon

Utekontakten

Publisert:  Av: Jan Petter Haugland og Tine Enger

Utekontakten er til for deg som er barn eller ungdom, og møter deg der det passer deg best. Vi tar den tiden du trenger. 

Sommerskolen 2015. Foto: Jan Petter Haugland.

Kontakt

Du velger selv hvem av oss utekontaktene du vil kontakte. Nedenfor er en kort beskrivelse av oss.

Jan Petter Haugland treffes på telefon 924 33 004 eller på mail jan.petter.haugland@ahk.no. Jan Petter er utdannet sosionom, og har videreutdanning i oppsøkende sosialt arbeid.

Tine Enger treffes på telefon 932 61 960 og på mail tine.enger@ahk.no. Tine Enger er utdannet yrkesfaglærer i helse- og sosialfag, med videreutdanning i oppsøkende sosialt arbeid.

Hvis det ikke passer å ta telefonen akkurat når du ringer, så ringer utekontakten deg tilbake. Send gjerne sms til samme nummer, hvis du syns det er greiere, eller om du ønsker å gi en beskjed.

Vi har kontorer og møterom på frivilligsentralen på Bjørkelangen, og på fritidsklubben på Aursmoen. I tillegg disponerer eller låner vi kontorer på skolene om noen ønsker en prat med oss der.

Utekontakten på Facebook 

Utekontaktens arbeidsmåte

Utekontaktene arbeider forebyggende blant barn og unge, med oppsøkende arbeid som metode. Formålet for utekontaktenes arbeid er å oppsøke og støtte ungdom som trenger hjelp eller råd, men som ikke, eller i utilstrekkelig grad, nås av andre deler av hjelpeapparatet.

Illustrasjonsbilde (Creative Commons)

Utekontakten er ute der ungdom ferdes og oppholder seg

  • Med utekontakten kan ungdommen snakke om det de er opptatt av, og få informasjon, råd og veiledning i ting de lurer på.
  • Ved behov kan utekontakten formidle videre til andre hjelpeinstanser.
  • Utekontakten samarbeider bl.a. med fritidsklubben, skole, barneverntjeneste, NAV, skolehelsetjeneste og helsestasjon for ungdom, politi og ungdommens familie når det er behov for det.
  • Utekontakten følger opp ungdommer på individuell basis, og driver forskjellige gruppevirksomheter etter behov.Utekontaktenes funksjonsmåte er basert på frivillighet og etablering av gode relasjoner.
  • Ungdommene som tar kontakt gjør det fordi de har tillit til utekontakten og fordi de vil ha hjelp. Frivillighet i samspill med gode relasjoner, er et godt utgangspunkt for endring.
  • En ubyråkratisk arbeidsform og stor grad av nærhet til sine brukere, gjør at utekontaktene kan arbeide fleksibelt ut fra de behov som til en hver tid er tilstede i ungdomsmiljøene.
  • Erfaring viser at det tar tid å innarbeide seg og få tillit til risikoutsatte ungdomsgrupper, samtidig som ungdomsmiljøene er preget av raske endringer og uoversiktlighet. Arbeid med risikoutsatte ungdomsgrupper krever derfor kontinuitet og stor vekt på tillitskapende arbeid. I møtet med disse ungdommene er utekontaktene i en unik posisjon, fordi de arbeider ute i ungdomsmiljøene, oppholder seg der over tid og har begrenset kontrollfunksjon, noe som er viktig i forhold til opparbeidelse av tillit.
  • Utekontaktene er et tiltak med stor grad av tilgjengelighet for brukerne. Det er et lavterskeltilbud, uten timebestilling, med tilgjengelighet på både dag - og kveldstid og ved å være tilgjengelig ofte ute på den offentlige arena hvor ungdom oppholder seg.