Gå til innhold Gå til navigasjon

Fysioterapi for barn og unge

Publisert:  Av: Lina Frøise Lorentzen

Kommunal fysioterapi for barn og unge er et tilbud til barn og unge der fysioterapeuten blant annet undersøker, vurderer og behandler ved usikkerhet rundt bevegelsesutvikling, arbeider med veiledning og trening for barn med funksjonsnedsettelse, deltar i tverrfaglig samarbeid rundt barn med spesielle behov.

Kommunal fysioterapi for barn og unge er lokalisert på helsestasjonen i Helsehusets andre etasje.

Fysioterapeuten arbeider på flere arenaer: 

  • Barnehager
  • Skoler
  • På helsestasjonen
  • Hjemme hos bruker

Det er ikke nødvendig med henvisning fra lege for å komme til fysioterapeuten. Foreldre kan ta direkte kontakt, eller barnet kan henvises fra helsesøster, lege, barnehage, skole eller andre instanser.

Arbeidsoppgaver:

  • Undersøkelse, vurdering og behandling ved usikkerhet rundt barnets bevegelsesutvikling
  • Veiledning og trening for barn med funksjonsnedsettelse
  • Veiledning og rådgivning til foreldre, barnehager og skoler når det gjelder fysisk aktivitet og stimulering av barns bevegelsesutvikling
  • Deltakelse i tverrfaglig samarbeid rundt barn med spesielle behov, herunder arbeid med individuelle planer.

Kontakt:

Fysioterapeut for barn og unge
Lina Frøise Lorentzen
Aurskog-Høland helsestasjon

Tlf.: 48889504/ 63852692

Besøksadresse: Parkveien 1, 1940 Bjørkelangen
Postadresse: Aurskog- Høland helsestasjon, Rådhusveien 3, 1940 Bjørkelangen

Fysikalsk institutt

Fysioterapeut med kommunal driftsavtale som behandler barn finner du på Avanciaklinikken på Bjørkelangen v/ Renate Meijer, Serviceveien 1, 1940 Bjørkelangen Tlf: 63 79 75 55.

Det er ikke egenandeler på behandling av barn opp til 16 år hos kommunale fysioterapeuter eller privatpraktiserende fysioterapeuter med kommunal driftsavtale.

Enkelte andre fysioterapeuter tar også imot enkelthenvendelser på barn.