Gå til innhold Gå til navigasjon

Helsestasjon for barn 0-5 år

Publisert:  Av: Steinar Ottesen

Helsestasjonen er et tilbud til alle barn 0–5 år og deres foreldre som bor i kommunen. Vi ønsker mor og far velkommen til helsestasjonen.

Åpningstider

Helsestasjonen er åpen alle dager klokken 08.00-15.30. Ved behov for time utover tildelte konsultasjoner, ring oss gjerne for å gjøre en avtale.

Ring gjerne når dere har kommet hjem fra sykehuset med en nyfødt etter fødsel, da melding fra sykehuset til helsestasjonen kan ta noe tid. 

Åpen helsestasjon

Åpen helsestasjon ("drop in") fredager kl 12.30-14.30 for vektkontroll og veiledning. På åpen helsestasjon trenger du ikke timeavtale. Det er da muligheter for å veie barnet, og helsesøster er tilstede for å svare på spørsmål og gi råd og veiledning etter behov.

På åpen helsestasjon kan alle som ønsker ta med seg barna og komme innom for en prat. På denne måten kan mødre og fedre treffes, og bli kjent med andre i samme situasjon. 

Helsestasjon tilbyr

 • Foreldreveiledning
 • Hjemmebesøk
 • Helseundersøkelser
 • Gruppesammenkomster
 • Samtale med mor cirka 8 uker etter fødsel med fokus
  på å forebygge nedstemthet
 • Vaksinasjon i samsvar med nasjonalt vaksineprogram
 • Samarbeid med bl.a. barnehage, forebyggende team, fastleger, psykiatritjenesten, PPT, barnevern og spesialisthelsetjenesten
 • Samarbeid om habilitering av barn og unge med spesielle behov
 • Gruppe for adoptivforeldre (ny oppstart ved behov)
 • Åpen helsestasjon
Helsestasjonen samarbeider med og henviser til andre instanser ved behov.

Helsestasjonens formål

 • Helsestasjonen skal i samarbeid med foreldrene følge barns fysiske, psykiske og sosiale helse og utvikling.
 • Helsestasjonen skal fremme helse og forebygge sykdom og skade.

Faste konsultasjoner

 • 0-2 uker: Hjemmebesøk/førstegangskonsultasjon.
 • Ved ca 4 uker: Barselgruppe med helsesøster.
 • 6 uker: Individuell konsultasjon med helsesøster og lege. Vaksine.
 • 8 uker: Helsesøster tilbyr individuell samtale med mor (EPDS).
 • Ved ca 10 uker: Barselgruppe med fysioterapeut og helsesøster.
 • 3 mnd: Individuell konsultasjon med helsesøster. Vaksiner.
 • 4 mnd: Individuell konsultasjon med helsesøster. Ved behov.
 • 5 mnd: Individuell konsultasjon med helsesøster. Vaksiner.
 • 6 mnd: Individuell konsultasjon med helsesøster og lege.
 • 9 mnd: Individuell konsultasjon med helsesøster.
 • 12 mnd: Individuell konsultasjon med helsesøster og lege. Vaksiner.
 • 15 mnd: Individuell konsultasjon med helsesøster. Vaksine.
 • 18 mnd: Konsultasjon.
 • 2 år: Individuell konsultasjon med helsesøster og lege. Språkobservasjon.
 • 4 år: Individuell konsultasjon med helsesøster. Språkobservasjon og synstest.
 • 6 år/skolestart: Individuell konsultasjon med helsesøster og lege. Hørselstest.

Helsesøstre tilknyttet helsestasjonen

Ledende helsesøster Bjørg S. Bråten, mobil 93 04 76 32.

Helsesøster Mona Svee Berger.

Helsesøster Kristin Tørnby.

Helsesøster Anne Bunes.

Helsesøster Marianne.Jordet.Johansen

Helsesøster Malin Helgerud

Leger tilknyttet helsestasjonen

Lege Ivar B. Mediås og TariqImtiaz Ahmad. 

Jordmor tilknyttet helsestasjonen 

Helen Jovall Dahl, Telefonnummer; 469 40 393

Helsestasjonsassistent tilknyttet helsestasjonen

Kari Skedsmo Langseth
Adresse: Aurskog-Høland helsestasjon Helsehuset, Parkveien 2, 1940 Bjørkelangen Tlf: 63 85 26 92
Helsestasjonen på Facebook 

Brosjyrer

Velkommen til helsestasjonen

2 årskontroll

4 årskontroll

Nyttige lenker

www.vfb.no (Voksne for barn)
www.fhi.no (Folkehelseinstituttet)
www.shdir.no (helsedirektoratet)