Gå til innhold Gå til navigasjon

Jordmortjenesten

Publisert:  Av: Helen Jovall Dahl

Kommunejordmor gir gravide og deres partner tilbud om oppfølging i svangerskapet og barseltida. Tjenesten er tilgjengelig for alle som bor eller oppholder seg midlertidig i kommunen, og er lokalisert i helsestasjonens på Helsehuset.

Svangerskapsomsorgen er organisert i samarbeid mellom din fastlege og kommunejordmor. Målet vårt er at svangerskapet skal oppleves som en positiv endring. Vi håper at vi kan gi kunnskap og trygghet og inspirere til aktiv forberedelse til fødselen og det å få barn.

Svangerskapets varighet beregnes først ut fra dato for første dag i siste menstruasjon. På ultralyd i uke 18-20 beregnes blant annet endelig termin. I et normalt svangerskap legges det opp til åtte konsultasjoner. Ved hver konsultasjon undersøkes blodtrykk, urin (husk å ta med morgenurin-prøve hver gang) vektøkning, livmorens vekst og barnets hjerteslag.

Jordmortjenesten tilbyr barselbesøk 1-3 dager etter fødsel.

Far eller medmor, søsken eller annen ledsager er selvfølgelig velkommen med.

HELSEKORTET SKAL DU ALLTID HA MED!

Åpningstider

Kommunejordmor har konsultasjons tid alle dager  fra kl 08.30 til 14.30. Ved behov for ekstra konsultasjoner  er det fint om behovet kan meddeles på SMS, og så tar jordmor kontakt  tilbake. 

Kommunejordmor tilbyr

  • Samtale ved nyoppdaget graviditet
  • Livsstilssamtale  tidlig i graviditeten
  • Svangerskapskonsultasjoner
  • Fødsels/ ammeforberedende samtaler
  • Barselbesøk

Aktuelle temaer å ta opp underveis kan være

-graviditet, tid for forandring og utvikling; kroppslig, følelsesmessig og sosialt.

-livsstil, kosthold og fysisk aktivitet

-yrkesaktivitet-permisjon og trygderettigheter

-følelser, seksualitet og samliv

-fødselsforberedelser, eventuelt tidligere opplevelser

-amming og barseltid

-foreldrerollen, søskensjalusi

Kommunejordmor samarbeider tett med fastleger, føde poliklinikk ved fødestedet, fødeavdelinger  og helsestasjon. 

Valg av fødested

Det er i prinsippet fritt sykehusvalg også ved fødsler. Men tildeling av fødeplass reguleres av kapasitet. Det er fint om man har reflektert litt rundt valg av fødested før  konsultasjon hos jordmor eller lege i uke 12. På denne konsultasjonen  søker man som regel fødeplass  og  -dersom ønskelig- ultralyd –screening  i 18-20 uke. Disse bør fortrinnsvis skje på samme sted.

De fleste gravide i Aurskog-Høland velger å føde enten ved fødeavdelingen på Ahus eller Kongsvinger. Kommunejordmor tilbyr ikke assistanse ved hjemmefødsler. Men kan formidle kontakt dersom dette er ønskelig.

Etter fødselen

Etter barnet er født varer sykehusoppholdet vanligvis to dager, enten på vanlig barselavdelingen eller på barselhotellet. Dere kan også dra hjem tidligere, tidligst 6 timer etter fødsel. Vi prøver så langt det er faglig forsvarlig å etterkomme familiens ønsker for barseltiden. På barselhotellet har far eller medmor, søsken, eventuelt annen ledsager anledning til å være med. Disse må betale oppholdet selv.   

Vi på helsestasjonen ønsker å yte best mulig service etter at dere er kommet hjem.  Det er fint om dere sender oss en SMS, eller kontakter helsestasjonen på annen måte og forteller når du fødte og når du planlegger å reise hjem. Da kontakter vi dere på telefon senest  andre virkedag etter hjemkomst. Sammen kan vi da planlegge den videre oppfølgingen utfra deres behov.

Lurer du på noe er du alltid velkommen til å ta kontakt med jordmor, helsesøster eller fastlegen din.