Gå til innhold Gå til navigasjon

Hva er ekstern vurdering?

Publisert:  Av: Elisabeth Fossum

Foto: Indre Akershus Blad.

Ekstern vurdering er et verktøy utarbeidet av Utdanningsdirektoratet. Det kan være til hjelp for skolen og skoleeier i å oppfylle kravet i forskrift til opplæringsloven om skolebasert vurdering. Skolen velger selv et område for vurdering på bakgrunn av en bred prosess i virksomheten.

Gjennom en liten uke får skolen hjelp av «eksterne blikk» til å se sitt ståsted og mulige veier for utviklingsarbeid. Vurderingsoppdraget avsluttes med framlegg av en rapport som vektlegger skolens gode praksis relatert til vurderingsområdet og praksis som kan bli bedre. Dette er et godt utgangspunkt for virksomheten til å prioritere aktuelle tiltak for videre utviklingsarbeid.