Gå til innhold Gå til navigasjon

Logopedtjeneste

Vår logoped utreder og diagnostiserer vansker knyttet til språk, uttale, stemme, taleflyt og svelg hos barn, unge og voksne i kommunen. Logopeden vurderer også behovet for videre oppfølging. Dette kan være både individrettet behandling og veiledning av personale, foresatte eller pårørende.