Gå til innhold Gå til navigasjon

Informasjon om søknad til logoped

Publisert:  Av: cholmedahl

Logopedtjenesten i Aurskog-Høland er organisert under Pedagogisk utviklingstjeneste.

Generelt

Logoped mottar henvisning gjennom PPT, fra sykehus/spesialisthelsetjeneste eller direkte på «Søknadsskjema logoped».

Utredningen av vanskene handler om å skaffe et best mulig bilde av klientens omgivelser og evner, og vil i noen tilfeller bygge på tidligere kartlegging og behandling av logoped, lege, PPT o.l. 

Barn og unge

For barn og unge har skole, barnehage og helsestasjon et ansvar for å fylle ut søknadsskjema logoped sammen med foreldrene. Eventuelle relevante tester og kartlegginger vedlegges. 

Voksne

Når det gjelder voksne med behov for logopedisk utredning og behandling, kan henvendelsen komme på søknadsskjemaet fra personen selv eller pårørende, eller som henvendelse direkte fra sykehus/spesialisthelsetjeneste. Logoped tar kontakt med pasienten dersom søknadsskjema mangler fra sykehus/spesialisthelsetjeneste, for å få nødvendig informasjon.