Gå til innhold Gå til navigasjon

Henvisning

Publisert:  Av: Christian Holmedahl

Kontakt med PPT

Ring kommunens telefonnummer på 63852500 og spør om å bli satt over til en ansatt i PP-tjenesten. 

Vi ser at det til tider kan være vanskelig å få tak i PP-ansatte på telefon. Vi oppfordrer derfor til å ta kontakt på e-post, vel og merke anonymt og uten sensitiv informasjon.

Henvisning til PPT av enkeltbarn/enkeltelever

Henvendelser med ønske om at det skal gjøres en sakkyndig vurdering kalles henvisning. Barnehage/skole og foreldre kan henvise til PPT. I tillegg kan barn som har fylt 15 år selv henvise til PPT. I forkant av en henvisning skal skole og/eller barnehage drøfte saken i et tverrfaglig møte eller PP-møte (mer om AH modellen)

Henvisning til PPT i  forhold til klassemiljø og skoleutvikling

Barnehager og skoler kan henvise barnehagegrupper/skolegrupper, dette må drøftes med leder av PPT i forkant av henvisning.

Skjema

For å henvise må det fylles ut et henvisningsskjema. Barnehage og skole kan ikke henvise til PP- tjenesten uten at foreldrene har gitt sitt samtykke. Ungdom over 15 år kan selv ta kontakt med PP- tjenesten.                               

Frister

Det er ingen fast henvisningsfrist, man kan henvise gjennom hele året.