Gå til innhold Gå til navigasjon

Hva er PPT?

Publisert:  Av: Christian Holmedahl

Den kommunale pedagogisk-psykologiske tjenesten (PPT) skal sørge for at det blir utarbeidet en sakkyndig vurdering der loven krever det. Dette gjelder først og fremst vurdering om behov for spesialpedagogisk hjelp for barn i førskolealder og behov for spesialundervisning for elever i grunnskolen og i voksenopplæring på grunnskolens område. Når elevene begynner på videregående skole, må henvendelser rettes fylkeskommunal PPT.

Opplæringsloven krever også sakkyndig vurdering i en del andre tilfeller, blant annet

- Tidligere eller utsatt skolestart.
- Fritak fra opplæringsplikten.
- Tegnspråkopplæring/språkopplæring i symboler.
- Punktskriftopplæring for blinde og sterkt svaksynte elever.
- Søknad om inntil to års ekstra videregående opplæring.
- Søknad om inntak til særskilt prioritert utdanningsprogram på videregående trinn 1.