Gå til innhold Gå til navigasjon

Har du eller barna dine mottatt kommunale tjenester for utfordringer knyttet til psykisk helse, rus, vold eller overgrep?

SINTEF skal gjennomføre en nettbasert spørreundersøkelse (KOMHELSE 2018) rettet mot innbyggere i alle landets kommuner som har mottatt kommunale helsetjenester for utfordringer knyttet til psykisk helse, rus, vold eller overgrep. Undersøkelsen gjøres i forbindelse med evalueringen av Kompetanseløft 2020 på vegne av Helsedirektoratet. Les mer om hvordan du kan delta i vår landsomfattende spørreundersøkelse på www.sintef.no/komhelse