Gå til innhold Gå til navigasjon

Våre ansatte og vårt tjenestetilbud

Publisert:  

Oversikt over ansatte i Pedagogisk utviklingstjeneste i Aurskog-Høland og hvilke tjenester vi tilbyr.

Pedagogisk utviklingstjeneste (PUT) er et fagmiljø på kommunalt nivå med 12 ansatte. Hovedfokuset i tjenesten er rettet mot Pedagogisk Psykologisk tjeneste for Aurskog-Høland og Rømskog. Dette innebærer utrednings og sakkyndighetsarbeid, samt veiledning, utvikling og systemisk arbeid i skoler og barnehager. Tjenesten ivaretar administrativt skoleeierskap, skolefaglig forvaltning, koordinering av tverrfaglig arbeid og oppfølging av skolefravær.

Ansatte

- Leder: Christian Holmedahl, e-post: christian.holmedahl@ahk.no 

- Sekretær: Unn Nordvold

Fagområder:

- Skolefaglig forvaltning: Åshild Noraker, e-post: Ashild.Noraker@ahk.no

- Tverrfaglig arbeid/SLT: Marianne Børke, e-post: marianne.borke@ahk.no

- Logoped: Synne Lergård Avén, e-post: Synne.lergaard.aven@ahk.no

- Ungdomslos: Ingvill Iselin Sørlie, epost: ingvill.iselin.sorlie@ahk.no

Pedagogisk Psykologisk tjeneste:

- Bjørn Herjus Thomassen, e-post: Bjorn.Herjus.Thomassen@ahk.no

- Charlotte Bergsaune, e-post: charlotte.bergsaune@ahk.no

- Elisabeth Eilertsen, e-post: elisabeth.eilertsen@ahk.no

- Njål Arne Utgård, e-post: utgnj@ahk.no 

- Tor Egil Hagen, e-post: Tor-Egil.Hagen@ahk.no

- Tonje Reiten Frafjord, e-post: tonje.r.frafjord@ahk.no 

- Vanessa Jensrud, e-post: vanessa.jensrud@ahk.no (permisjon)

Generell kontaktinformasjon

Adresse: Rådhusveien 3, 1940 Bjørkelangen

Telefon: 63852500

E-post: postmottak@ahk.no

 

Våre tjenester

 • Sakkyndig arbeid, utredning og testing
 • Opplæring i utredning/tester brukt i barnehage og skole
 • Kompetanseheving i forhold til diagnoser og vansker
 • Kompetanseheving i forhold til psykososiale vansker og spesialpedagogikk
 • Veiledning i bruk av IKT-støtteverktøy i skolen. (Lingdys, Lingright, Textpilot etc)
 • Systematisering og oppfølging av elever med vansker i skolen og barnehage
 • Være en pådriver mot skole/barnehage knyttet til ny evidensbasert kunnskap om læringsfremmende metoder og tiltak
 • Systemisk veiledningsarbeid i barnehage og skole, eks videoveiledning, klasseledelse, problematferd mm.
 • Opplæring i bruk av ulike metoder og program for å avhjelpe faglige og sosiale utfordringer
 • Veiledning i forhold til regelverk rundt spesialundervisning og spesialpedagogikk
 • Oppfølging av barn/elever med sakkyndig vurdering og vedtak om spesialundervisning/spesialpedagogisk hjelp
 • Viderehenvisning til spesialisthelsetjeneste
 • Bistå ved henvendelser knyttet til spesialundervisning, fritak fra karakter, dysleksiattest etc

 

 • Logopedtjeneste
 • Veiledning til barnehage/skoleansatte
 • Bidra med analysekompetanse og bruk av analyseverktøy rettet mot skole og barnehage
 • Saksbehandling i skolesaker til politisk nivå
 • Fatte vedtak om skoleplass og spesialundervisning for elever på alternative opplæringsarenaer
 • Være med å holde retning og fokus på kommunale mål innen skolesektoren
 • Skolefaglig oppfølging av fosterhjemsplasserte barn hjemmehørende i vår kommune og fatting av vedtak om spesialundervisning i forhold til disse barna
 • Klagebehandling av saker på vegne av skoleeier
 • Organisering og oppfølging av ekstern vurdering for skole og barnehage
 • Veiledning/ oppfølging av skolers prioriterte utviklingsområder, etter ekstern vurdering
 • Organisere og følge opp ulike tverrfaglige metoder og tiltak (sammen om barn)
 • Vurdere behov og rett til fremskutt/utsatt skolestart
 • Rådgiving i skolefaglige spørsmål til ansatte og innbyggere
 • Koordinere tverrsektorielle og interkommunale satsinger

I dette ligger det mye systemrettet arbeid. Dette definerer vi slik:

Arbeid rettet mot systemer, strukturer, rutiner etc. som kan hjelpe både individuelt og kollektivt, og tiltak som kan hjelpe flere enn ett enkelt individ om gangen.

I vårt systemrettede arbeid skal målet være økt kvalitet framfor mål om mindre spesialundervisning. Dette ut fra en tanke om at høyere kvalitet på system ikke automatisk gir mindre spesialundervisning, men at det kan være en naturlig konsekvens av godt utført systemrettet arbeid.