Gå til innhold Gå til navigasjon

Bjørkelangen SFO

Publisert:  

Skolefritidsordningen skal legge til rette for lek, kultur- og fritidsaktiviteter, med utgangspunkt i alder, funksjonsnivå og interesse hos barna.

SFO-profilen

 

Skolefritidsordningen skal gi barna omsorg og tilsyn. Funksjonshemma barn skal gis gode utviklingsvilkår. Arealene, både ute og inne, skal være egnet for formålet.

 Aurskog-Høland kommunestyre vedtar kvalitetsplan og vedtekter for virksomheten. Fagansvarlig for SFO har ansvaret for den administrative og daglige driften av
skolefritidsordningen. Rektor ved Bjørkelangen skole er øverste leder for virksomheten.

Kontaktinformasjon for Bjørkelangen SFO:

Fri, avtaler og meldinger gis via IST

Hvordan dere bruker IST finner dere i denne informasjonen

Tlf 910 04 907

Fagansvarlig Anita Rønaas
tlf 67 20 54 67.
E-post:anita.ronaas@ahk.no

Personalet ved SFO


Åpningstider

SFO er åpent fra kl. 07.00 til kl. 08.30 mandag–fredag, samt fra skoleslutt til kl. 17.00 mandag til fredag.

I skolens ferier holder SFO åpent hele dager, dvs. fra kl. 07.00–17.00.

SFO holder stengt julaften, nyttårsaften og onsdag før skjærtorsdag, samt 4 uker i juli.
I tillegg holder vi stengt 5 dager i forbindelse med planlegging.