Gå til innhold Gå til navigasjon

Skolefritidsordningen i Aurskog-Høland kommune

Publisert:  Av: Merethe B. Haug

Aurskog-Høland kommune har tilbud om skolefritidsordning (SFO) før og etter skoletid ved alle skolene i kommunen. Ordningen er primært et tilbud for elever på 1. – 4. trinn, men barn med særskilte behov kan få tilbud om plass t.o.m. 7. trinn.

Foto: Heidi Gilje

Tilbudet om SFO gis i skolens regi og er en integrert del av skolens virksomhet. Undervisning og SFO utgjør et helhetlig tilbud til barna, både når det gjelder oppholdssted og grunnleggende verdier. SFO skal gi barna omsorg og tilsyn, legge til rette for lek, kultur- og fritidsaktiviteter og være tilpasset barnas og foreldrenes behov.

Påmelding til SFO

Det er åpent inntak, slik at alle som ønsker får plass på SFO. Påmelding skjer elektronisk og det fylles ut ett skjema for hvert barn det ønskes plass for.  

Hovedopptak av barn skjer på våren, med påmeldingsfrist 1. mai.
Dette gjelder for nye barn med oppstart i august samme år. Oppstart avtales med fagansvarlig i SFO.

Tilbudet gis med hele dager pr. uke, med oppholdstid fra 1 til 5 dager (de samme dagene hver uke). Barn som tildeles plass beholder plassen til den blir sagt opp eller t.o.m. det året eleven avslutter 4. trinn.

Påmelding, endring og oppsigelse av plass gjøres elektronisk via Oppvekstportalen

 

I skoleruta finner du oversikt over planleggingsdager og fridager i SFO.