Gå til innhold Gå til navigasjon

Grunnskole

Aurskog-Høland kommune har seks skoler, og har en desentralisert skolestruktur, med stor variasjon i skoleslag. Kommunen har 1-10-skoler, oppvekstsenter, fådelte skoler, grendeskoler fra 1. til 4. klasse, og ordinære barneskoler med 1. til 7. klasse. Elevtallet varierer fra i underkant av 50 til over 630 elever.