Gå til innhold Gå til navigasjon

Aursmoen skole

Publisert:  Av: Lisbeth Wannebo

Aursmoen skole er en 1-10 skole med over 630 elever og 160 barn på SFO. Skolen er kommunens største, og ligger landlig til med skogen som nærmeste nabo.

Ungdommer som smiler og ler sammen. Foto: Gratis bilde fra Microsoft Word.

Skolens visjon: Rom for alle - blikk for den enkelte

Aursmoen skole er en kombinert barne- og ungdomsskole. På vår skole går det 642 barn og unge, 215 på ungdomstrinnet og 427 på barnetrinnet. Undervisningspersonalet utgjør 50 lærere. 

Aursmoen skole ligger i landlige omgivelser. Den er delt i to bygningsmasser, ungdomstrinn og barnetrinn, som ligger cirka 400 meter fra hverandre. Skolen er oppgradert betydelig i løpet av de tre siste årene, har store, fine uteområder med mange aktivitetsmuligheter. Mellom hovedtrinnene har idrettslaget egen idrettshall, kunstgressbane, gressbane, skøytebane og start på lysløype som skolen kan benytte seg av.

Aursmoen skole jobber for å styrke læringsresultater og utvikle samarbeid mellom skole og hjem for å bedre elevmiljøet. Skolen legger opp til tilpasset opplæring på en slik måte at hver enkelt elev stimuleres til høyest mulig måloppnåelse.

På vår skole har vi som mål at elevene utvikler sine evner og positive egenskaper maksimalt, og at elevene tilegner seg kunnskaper og ferdigheter i et godt læringsmiljø. Vi streber etter at alle elevene skal oppleve kontinuerlig mestring i sitt arbeid, og ha gode relasjoner til voksne og medelever i skolesamfunnet.

Skolens prioriterte områder

  • Heve personalets kompetanse i "Vurdering for læring".
  • Integrere grunnleggende ferdigheter i regning, lesing og skriving, samt bruk av digital kompetanse i alle fag
  • Klasseledelse: Støttende relasjoner, struktur, regler og rutiner, etablering av god læringskultur og læringsfelleskap med tydelige forventninger og motiverte elever.