Gå til innhold Gå til navigasjon

Brukermedvirkning

Publisert:  

Råd og utvalg i skolen har rett til å uttale seg og komme med forslag i alle saker som gjelder skolen.

De skal holdes løpende orientert om skolemiljøet og har rett til å få dokumentasjon om helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet. Så tidlig som mulig skal de tas med i planleggingen og gjennomføringen av miljøtiltak. Hvis skolen blir klar over forhold ved skolemiljøet som kan virke negativt på elevenes helse, skal elever og foresatte snarest mulig varsles om det.

Ved hver skole skal det være:

  • samarbeidsutvalg (grunnskolen)
  • skoleutvalg (den videregående skolen)
  • elevråd (begge skoleslag)
  • foreldreråd (grunnskolen)

Aurskog-Høland har ansvaret for grunnskolen. Akershus fylkeskommune har ansvar for videregående skole.

I Aurskog-Høland finnes det også et kommunalt foreldreutvalg med representanter fra skolenes foreldreutvalg.

Skolefaglig rådgiver sitter som kommunens kontaktperson i dette utvalget.

Ingen av rådene eller utvalgene har beslutningsmyndighet, men de gir elever og foreldre anledning til å utveksle meninger og å komme med felles uttalelser.