Gå til innhold Gå til navigasjon

PPT

Publisert:  

Pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT) er kommunens rådgivende og sakkyndige instans i spørsmål som omhandler barn, unge og voksne med behov for spesialpedagogisk hjelp/spesialundervisning i barnehage og skole.

Målgruppen er førskolebarn, elever i grunnskolealder og voksne med behov for opplæring på grunnskolens område.

Se egne sider for PPT under Pedagogisk utviklingstjeneste.

Etter endt grunnskole overtar PPT for videregående skole oppfølgingen. Akershus fylkeskommune har opprettet en egen tjeneste for de videregående skolene, lærlinger og lærekandidater.

PPT samarbeider med oppfølgingstjenesten (OT) i forbindelse med ungdom som står uten skoleplass, arbeid eller annen sysselsetting.