Gå til innhold Gå til navigasjon

Haneborg skole

Publisert:  Av: lmmoen

Haneborg Skole er en 1-7-skole, med én klasse på hvert trinn. Det er 97 elever på skolen i år. I år har vi også en innføringsklasse med fremmedspråklige elever som skal lære seg norsk.

Skolen har en stab på 26 flotte ansatte som jobber for å skape en så god skolehverdag som mulig for elevene våre. Lærerne samarbeider tett på tvers av trinn, og det er blant annet aldersblandet organisering i norsk noen timer hver uke.
 
Skolen ble bygget for over 60 år siden, og består av en bygning. SFO holder til i eget hus ved siden av skolen. Skolen har blitt renovert de siste årene, og har blant annet nye gymgarderober. I tillegg har riktig og funksjonelt inventar og utstyr vært prioritert ved skolen.
 
Skolen ligger i landlige omgivelser, og har et flott uteområde.
Uteområdet er stort med muligheter for varierte aktiviteter hele året. På skoleområdet er det to fotballbaner på grus (skøytebane om vinteren), sandvolleyballbane, håndballbane på asfalt, klatreapparater, husker, hoppbakke, skaterampe, karusell, sandkasser og store grøntarealer.

Skolen har flere utfluktsmuligheter i nærmiljøet, blant annet med grillhytte og gapahuk. Nærmiljøet blir benyttet som læringsarena i undervisningen, og på turdager for elevene.

Skolen har de siste årene vektlagt arbeid og utvikling rundt lesing, regning og engelsk, og har prioritert å etterutdanne ressurspersoner i disse ferdighetene/fagene. Elevene blir systematisk kartlagt i lesing og regning, og resultatene blir gjennomarbeidet sammen med ledelsen i etterkant av kartleggingene.

I tillegg har skolen fokusert spesielt på klasseromsledelse og vurdering for læring, og er godt i gang med dette.

Høsten 2018

- 97 elever.

- 14 pedagoger.

- 4 fagarbeidere i undervisningen.

- Administrasjonen består av rektor, inspektør og sekretær.

SFO

Haneborg SFO holder til i et eget hus på skolens område. Der gjør man sitt beste for å skape en hjemmekoselig atmosfære, slik at det skal være enkelt for barna å skille mellom skole og fritid.

SFO benytter seg av skolens store uteområde. Man går på tur til skolens lavvo og benytter seg ellers av skolens nærområde. Om vinteren er det populært å gå på skøyter og hoppe i hoppbakken. I snørike vintre har man oppkjørte skiløyper på jordene rundt skolen. Skolens gymsal, skolekjøkken og bibliotek blir også flittig brukt.

På SFO er det i skrivende stund 35 barn og 7 voksne.

Velkommen som elev, foresatt eller medarbeider til Haneborg skole!