Gå til innhold Gå til navigasjon

Informasjon

Publisert:  Av: Lena Marie Moen

Her finner du nyttig informasjon til foreldre, elever og andre som har tilknytning til skolens drift.

Hvis det er viktig informasjon til foreldrene sendes den med som eget brev i meldemappene eller som en mobilskolemelding.

Skjemaer til skolestart - må gjennomgås før "bekreftelser/tillatelser" (skjema sendt med som "ranselpost") underskrives:

PC-bruk - infoark

Elevbilder


IST-kommunikasjon:


Veileder til foresatte IST-informasjon til foresatte.pdf

Koder for SMS til lærer: Lærerkoder.pdf