Gå til innhold Gå til navigasjon

Mål, fokusområder og verdier

Publisert:  Av: kabradley

Haneborg skoles visjon: Vi skal skape trygghet og trivsel for personlig utvikling og et positivt selvbilde.

Denne visjonen innebærer at skolen har fokus på:

Personlig utvikling

 • få den hjelp man trenger
 • lære i sitt tempo
 • gode lærere som sier klart hva man skal gjøre
 • ikke mobbing
 • ha gode venner
 • være snille mot hverandre
 • støtte hverandre
 • realistiske faglige og sosiale mål som bl.a. avklares i samtale elev/foresatte/lærer
Positivt selvbilde betyr at den enkelte har følelse av
 • trygghet
 • mestring
 • respekt
 • aksept
 • man er en god venn og hjelper andre

Skolens profil

Vår pedagogiske virksomhet bygger på aktiv bruk av nærmiljøet og en aldersblandet organisering.

Aktiv bruk av nærmiljøet betyr:
 • kartlegge – og benytte seg av lokale ressurspersoner, steder, næringsliv   og kultur, og legge dette inn i forpliktende fagplaner
 • skoleområdet
Aldersblandet organisering betyr:
 • bedre tilpasset opplæring
 • sosial gevinst for både elever, lærere og foresatte
 • at eleven er ressurs for andre elever
 • at det blandes både 1.-7.trinn og 1.-4.trinn/5.-7.trinn
 • at det blandes i forhold til læringsstrategier, miljøgrupper, tema, mestringsmål og egen interesse
Bygger på betyr at det skal være med i vår pedagogiske tenkning og planlegging 

Satsingsområder

 • Fokus på tilpasset opplæring
 • Aldersblandet organisering i norsk 1.-4.trinn og 5.-7. trinn.
 • Kompetanseutvikling i matematikk og vurderingsarbeid