Gå til innhold Gå til navigasjon

Aktuelt

Publisert:  

Aktuelle hendelser og nyheter fra Løken skole

Skolerute 2019/2020 

 

21.juni 2019 er siste skoledag

Bussene går 11.15 denne dagen.
SFO er åpent fram til 28.juni. de åpner igjen den 29.juli.

 

12.juni 2019 er det sommeravslutning for alle elever og foresatte.

Det blir som vanlig show fra scenen, loddsalg og salg av mat og drikke.
Ta med stol å sitte på.

 

Bli-kjent-dager 2019:

8.mai og 5.juni er det Bli-kjent-dager. Begge dagene er fra 09.00-12.00.
Elevene må ha med sekk med mat og drikke.

 

FAU har gått gjennom vedtektene og det er en rekke endringer som skal tas stilling til på årsmøtet 26.september 2018.
Les vedtekter revidert mai 2009 og forslag til nye vedtekter høsten 2018 her.

 

IST

Innlogging SFO: https://ahk.direktesfo.no/

Innlogging SKOLE: https://ahk.no.ist.com/guardian/index.html


 

 


NUMMER TIL IST KOMMUNIKAJSON: 59447011
Brukermanual for foresatte vedr IST kommunikasjon +Liste over kommunikasjonskoder til lærere.

Skolestart 2018

Vi ønsker alle elever velkommen til nytt skoleår, torsdag 16.august.
1.klasse begynner klokken 09.00, mens 2.-7.klasse begynner kl 08.30.
Skoledagen varer til 13.30 på torsdag.
Vi gleder oss til å møte dere alle igjen!

 

Vinterferie uke 8

Skolen har vinterferie uke 8. Denne uken er SFO åpent fra 07.00-17.00. Egen påmelding til disse dagene er delt ut.
Vi starter opp mandag 26.februar til vanlig tid.

Felles nasjonalt tilsyn

Tema for tilsynet med Aurskog-Høland kommune – Løken skole er skolens arbeid med elevenes utbytte av opplæringen. Hovedpunkter er:
• skolens arbeid med opplæringen i fag
• underveisvurdering for å øke elevenes læringsutbytte
• underveisvurdering som grunnlag for tilpasset opplæring og spesialundervisning
• vurdering av behov for særskilt språkopplæring
• skoleeiers forsvarlige system for å vurdere og følge opp at kravene blir etterlevd

Rapporten i sin helhet kan leses her

Ekstern vurdering

I uke 44 hadde Løken skole ekstern vurdering. Tema for vurderingen var: Fører skolens kartlegging til positivt læringsløp for alle elever der de er?
Rapporten er et offentlig dokument og kan leses av alle interesserte

Vurderingsrapport Løken skole uke 44/2017

Første skoledag

Første skoledag er 17.08.17
2.-7.klasse starter kl 08.30
1.klasse starter klokken 09.00
Vi gleder oss, og ønsker alle velkommen til nytt skoleår.

Siste skoledag

I morgen, torsdag 22.juni, starter sommerferien for mange elever, mens noen fortsetter noen dager til på SFO. SFO er stengt fra 01.juli til og med 30.juli
Første skoledag i nytt skoleår er 17.august kl 08.30 for 2.-7.klasse.
1.klasse begynner kl 09.00 samme dag.
Vi ønsker alle sammen en riktig god sommer, og gleder oss til nytt skoleår!

Bli-Kjent-dag 26.april

Onsdag 26. april gjennomførte vi Bli-kjent-dag for høstens nye 1.klasse.
Elever og lærere brukte tiden på å bli kjent med hverandre og skolen. Foreldrene var på møte med skolens ledelse, helsesøster og fagansvarlig på SFO.
Vi takker for et hyggelig førstemøte med både små og store, og gleder oss til videre samarbeid.

Løken skoles profil

Optimal vekst for eleven -faglig og sosialt. Løken skole vil utvikle hele mennesket

"Løken skole vil utvikle hele mennesket" er blitt en ledesetning for alt vi jobber med ved Løken skole. Vi ønsker elever med gode fagkunnskaper og grunnleggende ferdigheter, men vi vil også ha samarbeidende, miljøbevisste, menigssøkende, skapende, arbeidende, allmendannede  og integrerte mennesker.

Faglig ønsker vi å bedre læringsresultatene for alle våre elever. Viktig for denne satsingen er arbeidet med å jobbe helhetlig med fagene med fokus på ulike læringsarenaer, konkreter og variert undervisning. Vi viderefører arbeidet med vurdering for læring (VFL), med vekt på klasseledelse og veiledning.

Elevenes læring er avhengig av sosial trivsel. Skolen har en sosial handlingsplan som er utgangspunktet for jobbing på dette området.Vi fortsetter med Trivselslederprogrammet, og har et aktivit eleveråd og FAU med på laget.

Hjem-/skolesamarbeidet er viktig for skolen. Vi ønsker å være tilgjengelig, og terskelen for å ta kontakt skal være lav. 

Temamøte om nettvett - Foredragsholder Knut Rinden

Torsdag 26.januar er det temamøte med Barnevakten. De skal fylle oss med kunnskap og bevvisthet rundt sosiale medier og nettvett.

Foreldremøte og årsmøte i FAU

Onsdag 21.september er det foreldremøte og årsmøte i FAU. Klassemøte for 1.-4. klasse er kl. 18-19. Årsmøte FAU fra kl 19-20. Klassemøter for 5.-7.klasse starter rett etter årsmøtet.

Klassekontaktmøte

Onsdag 14. september er det klassekontaktmøte. Vi møtes klokken 18 på lærerrommet.

Leirskole

29. august sender vi 7.trinn på leirskole til Knattholmen. En uke med flotte opplevelser og minner for livet. Vi gleder oss til referat og bilder. Følg med på skolens Facebook-side. Der kommer det oppdateringer fra aktiviteter og leirlivet.

Første skoledag i nytt skoleår

18. august er det oppstart for nytt skoleår. Elevene fra 2.-7. klasse starter klokken 08.30, mens de nye 1.klassingene begynner kl. 09.00. Skoledagens inndeling er nesten den samme i år som i fjor. Det er en liten endring for 5.-7. trinn på fredager, men ellers går uka som normalt. Elevene som trenger busskort, vil få dette utlevert så fort vi får dem til skolen. Bussjåførene er veldig greie, så de første ukene pleier det å gå fint selv om busskortet ikke er på plass. 
Vi ønsker alle velkommen til nytt skoleår, og gleder oss til å se dere igjen.

 

22.juni er siste skoledag.

Bussene går fra skolen kl. 11.15 denne dagen.

 

15.juni har vi felles avslutning for alle elever ved Løken skole.

Overskriften på årets fest er Lyden av Løken! Vi starter opp kl 18. FAU selger pølser, brus, kaffe og vaffel. SFO selger lodd. Forestillingen blir ute uansett vær. Ta med campingstol hvis du har. 

 

1.juni har vi siste Bli-kjent-dag for nye 1.klassinger.

Vi starter opp kl 09.00 og avslutter kl.12.00. De elevene som ønsker kan få være på SFO fra 12-14. 

 

Ny rektor ved Løken skole

Karianne Hammer Melby er nå ansatt som ny rektor ved Løken skole. Vi gratulerer og gleder oss til videre samarbeid med henne.

 

Kartlegging på 1. - 3. trinn gjennomføres i uke 15-17 2016

Skolen skal gjennomføre obligatoriske kartleggingsprøver i lesing på 1., 2. og 3. trinn og i regning på 2. trinn. I tillegg til dette gjennomføres de frivillige kartleggingsprøvene i regning på 1. og 3. trinn. Alle prøvene er utarbeidet av Utdanningsdirektoratet.

For mer informasjon se Udir sine sider

 

18. september 2015

Skolen har revidert den sosiale handlingsplanen. Den skal opp til godkjenning i SMU, men vi legger ut en foreløpig plan til endelig planen er på plass. Revidert Sosial handlingsplan 

Skolemelk for 2015/2016

Nå har vi åpnet opp for at du kan bestille skolemelken for neste skoleår. Gå inn på skolemelk.no

Skoleruta 2015/2016

Skoleåret 2015-2016 er lagt ut.

30. oktober 2014

Skolen har i dag motatt rapporten fra ekstern vurdering. Den er et offentlig dokument som vi håper flest mulig tar seg tid til å lese. Rapport.pdf

8. september 2014

Det er nå oppdaget lus på skolen. Hva gjør vi med lusa?

I arbeidet med å bli kvitt lusa er vi helt avhengig av at alle foreldre/ foresatte følger opp barnet sitt!