Gå til innhold Gå til navigasjon

Mål, fokusområder og verdier

Publisert:  Av: kabradley

Optimal vekst for eleven -faglig og sosialt. Løken skole vil utvikle hele mennesket

"Løken skole vil utvikle hele mennesket" er blitt en ledesetning for alt vi jobber med ved Løken skole. Vi ønsker elever med gode fagkunnskaper og grunnleggende ferdigheter, men vi vil også ha samarbeidende, miljøbevisste, menigssøkende, skapende, arbeidende, allmendannede  og integrerte mennesker.

Faglig ønsker vi å bedre læringsresultatene for alle våre elever. Viktig for denne satsingen er arbeidet med å jobbe helhetlig med fagene med fokus på ulike læringsarenaer, konkreter og variert undervisning. Vi viderefører arbeidet med vurdering for læring (VFL), med vekt på klasseledelse og veiledning.

Elevenes læring er avhengig av sosial trivsel. Skolen har en sosial handlingsplan som er utgangspunktet for jobbing på dette området.Vi fortsetter med Trivselslederprogrammet, og har et aktivit eleveråd og FAU med på laget.

Hjem-/skolesamarbeidet er viktig for skolen. Vi ønsker å være tilgjengelig, og terskelen for å ta kontakt skal være lav.