Gå til innhold Gå til navigasjon

Råd og utvalg

Publisert:  Av: espenbrathen

Elevråd Alle skoler skal ha et elevråd. Elevrådet er elevenes demokratiske organ, et verktøy for å bli hørt som gruppe. FAU Alle foreldre som har barn i skolen, er medlemmer av skolens foreldreråd. Foreldrerådet velger et arbeidsutvalg (FAU) som er foreldrestemmen overfor skolen. FAU skal blant annet sikre reell medvirkning fra foreldre, og ha medansvar for at elevenes læringsmiljø er trygt og godt. SMU Ved hver skole skal det være et skolemiljøutvalg (SMU). I skolemiljøutvalget skal elevene, FAU, de ansatte, skoleledelsen og kommunen være representert. I utvalget skal representantene for elevene og foreldrene tilsammen være i flertall. SMU skal medvirke til at skolen, de ansatte, elevene og foreldrene tar aktivt del i arbeidet med å skape et godt skolemiljø. Skolemiljøutvalget har rett til å uttale seg i alle saker som gjelder skolemiljøet, jf. kapittel 9a.

FAU 2019/2020: 

Leder/KFU: Gina Bråthen, ukish@hotmail.co.uk, 97972672

Nestleder: Jørn Gundersen, jrobg@online.no, 93425318

Sekretær: Kirsti Kielbasa Klevanger, kirs-c-k@online.no, 95747516

Kasserer: Geir Dunvoll, geirdunvoll@gmail.com, 47464920

 

Styremedlemmer/SU:

Hanne Rosmo, tine_schatvet@hotmail.com, 40496396

Morten Lognsli, morten@hako.no, 97657247

Ole-Christian Østreng, ole-christian.ostreng@ahk.no, 41445243

Varamedlemmer:

Kenneth Kongerud, kennethkonger90@hotmail.com, 90062270

Else Marie Stuenæs, elsemariestuenaes@yahoo.com, 98857606 

Valgkomite:

Ida Røen, paulsenida@hotmail.com, 993476650

Jon Jens Ragnarsson, jjragnars@hotmail.com, 48868980

Leokadia Grudziecka, leokadia.grudziecka@gmail.com, 40290633

Guro Granerud Dunvoll, guro.dunvoll@hotmail.com, 94195232

Revisor:

Janne Daltorp-Lundberg, jannedaltorp@hotmail.com, 99574727

Vegard Moe, vegard.moe@vegvesen.no, 98408472

 

Samarbeidsutvalget barnehager/skoler
Løken skole:

Medlem: Steinar Ottesen

Varamedlem: Inge Martinsen

 

Foruten styret skal disse ha referat og innkalling: rektor, vara FAU,
leder og sekretær Foreldrekontaktforum.

Rektor, leder Foreldrekontaktforum, sekretær Foreldrekontaktforum og
vara FAU har møte- og talerett i FAU.

Vara FAU møter som fast medlem ved forfall, etter avtale.

 

Klassekontakter 2019/2020:

1A: 

Jane Veiby - 97132148 -jveiby@online.no

Madelen Haugen Øisjøfoss - 93032971 -madeleine.haugen@ahk.no

 

1B:

Heidi Bjørkvoll - 90920985 -heidi_ab@hotmail.no

Kristiane Grøndahl - 93673984

 

 

2A:

Gabriella Strandberg - 46347192 -gabriella_002@hotmail.com

Karina Høgnes Syversen - 99736406 -karina.h.syversen@gmail.com

 

2B:

Stine Vangen - 98671619 -stine_vangen@outlook.com

Stine Østenby Vangen - 93097306 -stine.ostenby.vangen@ahk.no

 

3A:

Jane Kyhen Bernhus - 92484058 -janebernhus@gmail.com

Tonje Borgersrud Kragtorp - 41905284 -tonjekrag@gmail.com

 

3B:

Hege Pheiff - 99387538 -hegepheiff@hotmail.com

Gunhild Aasberg Edvardsen - 40484890 -gummisoppen@hotmail.com

 

4A:

Stine Marie Bastnes - 95092499 -stine@hservice.no

Heidi Roen - 40721504 -heidinprdstrpm@hotmail.no

 

4B:

Mona Eek - 92631676 -moeek@hets.eu

 

5A:

Mona Morgenlien Veiby - 99126142 -amalie-anine@hotmail.no

Geir Dunvoll - 95487381 -geirdunvoll@gmail.com

 

5B:

Iren Jøraas - 48003811 -varga@hotmail.com

Nina Ingrid Mathisen - 45324506 -nina-mathisen@hotmail.com

 

6A:

Renata Stoskiene - 46953506 -megulyte@gmail.com

6B:

Ragnhild Berg - 93031948 -reg_nhild@live.no

 

7A:

Anita Fjeldstad Hage - 46444862-lillevenn629@hotmail.com

Lena Korsmo Pedersen - 90063501-lenae_83@hotmail.com

7B:

Guro Granerud  - 94195232  -guro.dunvoll@hotmail.com