Gå til innhold Gå til navigasjon

FAU

Publisert:  Av: molufsen

Alle foreldre som har barn i skolen, er medlemmer av skolens foreldreråd. Foreldrerådet velger et arbeidsutvalg (FAU) som er foreldrestemmen overfor skolen. FAU skal blant annet sikre reell medvirkning fra foreldre, og ha medansvar for at elevenes læringsmiljø er trygt og godt.

Vedtekter for FAU, revidert høsten 2018

Klassekontaktene:

Klassekontaktene er kontaktleddet mellom foreldrene på trinnet og Foreldrerådets arbeidsutvalg (FAU), og de er bindeleddet mellom foreldrene og skolen. 

Hvilke oppgaver har klassekontaktene?

Trinnenes oppgaver:

Som et ledd i hjem-skolesamarbeidet, har trinnene hvert år sine faste oppgaver. Oppgavene er ment å skape glede, hygge, samarbeid og samhold. Vi ønsker at alle foresatte deltar på oppgavene og bidrar til glede for alle elever ved Løken skole.

 Hva gjør de ulike trinnene i løpet av skoleåret?