Gå til innhold Gå til navigasjon

SFO

Publisert:  Av: molufsen

Skolefritidsordningen skal legge til rette for lek, kultur- og fritidsaktiviteter, med utgangspunkt i alder, funksjonsnivå og interesse hos barna.

SFO

Skolefritidsordningen skal gi barna omsorg og tilsyn. Funksjonshemmede barn skal gis gode utviklingsvilkår. Arealene, både ute og inne, skal være egnet for formålet.

Aurskog-Høland kommunestyre vedtar kvalitetsplan og vedtekter for virksomheten. Fagansvarlig for SFO har ansvaret for den administrative og daglige driften av skolefritidsordningen. Rektor ved Løken skole er øverste leder for virksomheten.
Kontaktinformasjon for Løken SFO:
Fagansvarlig SFO Vigdis Olaussen: Telefon: 480 64 751. E-post: vigdis.olaussen@ahk.no

Åpningstider

SFO er åpent fra kl. 07.00 til kl. 08.30 mandag–fredag, samt fra skoleslutt til kl. 17.00 mandag til fredag.
I skolens ferier holder SFO åpent hele dager, dvs. fra kl. 07.00–17.00.
SFO holder stengt julaften, nyttårsaften og onsdag før skjærtorsdag, samt 4 uker i juli. I tillegg holder vi stengt 5 dager i løpet av året i forbindelse med planlegging.

Påmelding

Påmelding skjer elektronisk og det fylles ut ett skjema for hvert barn det ønskes plass for.  Det er åpent inntak, slik at alle som ønsker får plass på SFO. Påmelding skjer via Oppvekstportalen

Hovedopptak av barn skjer på våren, med påmeldingsfrist 1. mai. Dette gjelder for nye barn med oppstart i august samme år. Oppstart avtales med fagansvarlig i SFO.

Tilbudet gis med hele dager pr. uke, med oppholdstid fra 1 til 5 dager. Barn som tildeles plass beholder plassen til den blir sagt opp eller t.o.m. 31. juli det året eleven slutter på 4. trinn.

Endringer og oppsigelse av plass

Endring og oppsigelse av plass gjøres skriftlig på fastsatt skjema til fagansvarlig i SFO.
Endring og oppsigelse skjer via Oppvekstportalen

I skoleruta finner du oversikt over planleggingsdager og fridager i SFO

 

Årsplan SFO - 2018-2019

 

IST

Innlogging SFO: https://ahk.direktesfo.no/

Innlogging SKOLE: https://ahk.no.ist.com/guardian/index.html