Gå til innhold Gå til navigasjon

Skoleskyss

Publisert:  

Skoleskyss er daglig skyss mellom hjem og skole til ordinære start- og sluttidspunkter.

Skoleskyss defineres som daglig skyss mellom hjem og skole til ordinære start- og sluttidspunkter. Opplæringsloven og forskrifter regulerer hvem som har rett til skyss.

Skyss til og fra SFO inngår ikke i den frie skoleskyssen.

Skoleskyssen ordnes administrativt på den enkelte skole.