Gå til innhold Gå til navigasjon

Overgangsordninger

Publisert:  Av: Christian Holmedahl

Det ble nedsatt en arbeidsgruppe høsten 2011 for å komme fram til felles kommunale retningslinjer for overgangene fra helsestasjon gjennom barnehage og grunnskole, og over i videregående skole. Arbeidet resulterte i en plan implementert fra august 2012. Denne planen er nå evaluert og revidert høsten 2015.