Gå til innhold Gå til navigasjon

SLT-arbeid

Publisert:  Av: Marianne Borke

SLT står for Samordning av Lokale rus- og kriminalitetsforebyggende Tiltak, og er en modell for samarbeid mellom ulike instanser.

Hovedmålet med SLT-arbeidet er at Aurskog-Høland blir et trygt og godt sted å vokse opp, og å bo. Det er mange instanser som jobber sammen for å forebygge rusproblemer og kriminalitet. Skolene, helsestasjonen, politiet, barnevernet, psykisk helsevern, NAV, fritidssektoren og utekontakten er alle aktive samarbeidspartnere i SLT. Det er også aktuelt å trekke inn organisasjoner og bedrifter i arbeidet.

 Vi vil at kommunens barn og unge skal få riktig hjelp til riktig tid av et hjelpeapparat som samarbeider godt på tvers av etater og faggrupper. SLT-modellen skal sørge for en god flyt av kunnskap, ressurser og oppgaver mellom samarbeidspartnerne.

 

Organisering

SLT arbeidet i Aurskog-Høland kommune organiseres på tre nivåer:

  1. Styrende nivå; Politirådet med lensmann, ordfører, rådmann og politikontakt
  2. Koordinerende nivå; Tjenesteledere på fra oppvekst- og helsesektoren i kommunen
  3. Utførende nivå; Ressurspersoner fra de ulike instansene som jobber forebyggende i kommunen, politiet og de videregående skolene

SLT-koordinator har ansvar for fremdriften i arbeidet.