Gå til innhold Gå til navigasjon

Informasjon

Publisert:  Av: Jan Erik Waagene

Her finner du søknadsskjemaer, samt praktiske opplysninger om undervisning, priser og frister.

Voksenopplæringen på Aurskog. Foto: Jan Erik Waagene

Søknadsskjemaer

- Søknadskjema norsk-kurs. For deltakere med rett og plikt til gratis opplæring.

- Søknadskjema norsk-kurs. For deltakere uten rett til gratis opplæring.

- Søknadskjema norsk-kurs. Engelsk. For deltakere uten rett til gratis opplæring.

Praktiske opplysninger:


Deltakelse på norskkurset er gratis for:
• Personer med flyktningstatus og deres familiemedlemmer. Dette fremgår av passtype (blått norsk utlendingspass) eller stempel i nasjonalitetspasset til personen.
• Personer med gyldig opphold på humanitært grunnlag og deres familiemedlemmer.
• Dette fremgår av passtype (blått norsk utlendingspass) eller stempel i nasjonalitetspasset til personen.
• Norske statsborgere som ikke har norsk som morsmål, og deres familiemedlemmer.
• Personer som er familiegjenforent med norsk borger.
• Innvandrere som har fått sin første arbeids/oppholdstillatelse før den 1. januar 2003 og deres familiemedlemmer. Det må være kontinuitet i tillatelsen.
• Asylsøkere under 18. år.

Betaling:

Priser fra 1.1.2019:
Innvandrere uten rett til gratis opplæring, kan delta mot betaling. Pris for dette er 50 kr.,- per deltatt time, pluss 350,- for arbeidsbok. Nettkurs koster 3.400,- for 51-timers kurs. Kursbok dagkurs kan lånes eller kjøpes.
Norskprøve skriftlig/muntlig, statsborgerprøve og samfunnskunnskap: kr. 990,- per. prøve

Transport:

Reiseutgifter dekkes ikke.


Kurstilbud

Kurstilbud, kurs i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere:
Dagkurs:

3 dager a 4 timer pr. uke. kl. 10-14.00

Løpende inntak. Nivåer:Fra begynner/A1til B2-nivå.

Følger skoleåret.

Kursstart nye deltakere: Tirsdag 20. august kl. 10.

Påmelding: E-post: a-hvo@ahk.no eller telefon 41495114 (rektor)

Registrering ved oppmøte fra kl. 9.30

Kveldskurs/Nettkurs (nivå A1-B2) – Individuell progresjon

Perioden 20. august til 17. desember.

2 timer tirsdager, fra 18.00-19.45. Følger skoleåret

Selvstendig arbeid med individuell progresjon i ”Min vei” (eportal.fagbokforlaget.no), med veiledning fra lærer.

Kursstart: Tirsdag 20. august kl. 18-19.45.

Påmelding: E-post: a-hvo@ahk.no eller telefon 41495114 (rektor)

Registrering ved oppmøte fra kl. 17.30

Forberedende voksenopplæring (FVO)/Grunnskoleopplæring

Fra 20. august til 20 desember. For voksne med behov for opplæring i grunnskolefag, norsk og samfunnskunnskap og grunnleggende ferdigheter som gir bedre kvalifisering for jobb.

Heltid: 30 timer i uka, fra kl. 8.30 til kl. 14. 5 fag: Norsk, Matematikk, engelsk, naturfag og samfunnsfag. Mulighet for å ta grunnskoleeksamen.

Deltid: 2-3 dager i uka, med hovedvekt på norsk og samfunnskunnskap. For deltakere som kombinerer med arbeidspraksis.

 

Ferie og fridager:

Juleferie: 21. desember til 3. januar

Fridager: 7. oktober

 

Slik jobber vi:

Vi varierer undervisningen med å bruke lærebok/arbeidsbok, data, internett med mer.

Gruppene/klassene er organisert etter nivå og progresjon.

Hver gruppe /klasse har flere lærere.

Alle deltakere har sin egen kontaktlærer, sin egen opplæringsplan og vi har samtale med hver deltaker jevnlig.

Norskkurset og deltid FVO kan kombineres med arbeid/praksis.

Vi ønsker aktive deltakere som gjerne også jobber litt ekstra  hjemme.

I timene snakker vi norsk, i pausene er det selvfølgelig greit å snakke morsmål.

 

Personalet

Lærere:

• Jorunn Havn Brunes 100%

• Gry Kongtorp100 %,

• Tormod Grøndahl 100%

• Stig Andre Frøshaug 100 %,

• Silje Hansson 100 %

• Øyvind Stubsjøen 100 %

Rektor:

• Jan Erik Waagene100 % stilling.

 

Søknad om opplæring. Undervisningsstart:

Gyldig oppholdstillatelse må være på plass før oppstart av undervisning.

Kontakt rektor på tlf 41495114/67205315 for inntakssamtale/registrering og informasjon.

Søknadsfrister:

 -Grunnskoleopplæring og spesialundervisning: frist 1. mai

-Norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere: løpende inntak. (Krav om gyldig oppholdstillatelse).