Gå til innhold Gå til navigasjon

Informasjon

Publisert:  Av: Jan Erik Waagene og Steinar Ottesen

Her finner du søknadsskjemaer, samt praktiske opplysninger om undervisning, priser og frister.

Voksenopplæringen på Aurskog. Foto: Jan Erik Waagene

Søknadsskjemaer

- Søknadskjema norsk-kurs. For deltakere med rett og plikt til gratis opplæring.

- Søknadskjema norsk-kurs. For deltakere uten rett til gratis opplæring.

- Søknadskjema norsk-kurs. Engelsk. For deltakere uten rett til gratis opplæring.

Praktiske opplysninger

Deltakelse på norskurset er gratis for:

- Personer med flyktningstatus og deres familiemedlemmer. Dette fremgår av passtype (blått norsk utlendingspass) eller stempel i nasjonalitetspasset til personen.

- Personer med gyldig opphold på humanitært grunnlag og deres familiemedlemmer.

- Dette fremgår av passtype (blått norsk utlendingspass) eller stempel i nasjonalitetspasset til personen.

- Norske statsborgere som ikke har norsk som morsmål, og deres familiemedlemmer.

- Personer som er familiegjenforent med norsk borger.

- Innvandrere som har fått sin første arbeids/oppholdstillatelse før den 1. januar 2003 og deres familiemedlemmer. Det må være kontinuitet i tillatelsen.

- Asylsøkere under 18. år

Betaling

Priser fra 01.01.2017:

Innvandrere uten rett til gratis opplæring, kan delta mot betaling. Pris for dette er 50 kr.,- pr. deltatt time, pluss 350,- for arbeidsbok. Kveldskurs begynnere nivå A1-A2 koster 6.500,- for 100-timers kurs og viderekommende nivå A2-B1 koster 3.500,- for 50-timers kurs. Kursbok kan lånes eller kjøpes. 

Transport

Reiseutgifter dekkes ikke.

Timeplanen

Dagtid

Høsten 2017: fra 17 august til 20. desember.

3-5 dager a 4 undervisningstimer hver dag. Kl 10 - 14.00.

 Fra 11.30-12.30 er det lunsj. Du må ta med egen mat.

Kveldstid

Høsten 2017: fra 17. august til 20. desember.

Begynnere nivå A1og viderekommene: A2-B1-kurs: Tirsdager fra 18.00-20.45.

 

Fridager høsten 2017

-Juleferie fra 21.desember til og med 2.januar.

- Fridag 9. oktober (etterutdanning for lærere)

Deltakere i introprogram har ikke fri i vinterferien og på etterutdanningsdagene.

Slik jobber vi

Vi varierer undervisningen med å bruke lærebok/arbeidsbok, data med mer.

Gruppene/klassene er organisert etter nivå og progresjon.

Hver gruppe /klasse har flere lærere.

Alle deltakere har sin egen kontaktlærer, sin egen opplæringsplan og vi har samtale med hver deltaker jevnlig.

Vi samarbeider med NAV om praksisplasser/arbeidsplasser

Norskkurset kan kombineres med arbeid.

Vi ønsker aktive deltakere som gjerne også jobber litt ekstra med norsken hjemme.

I timene snakker vi norsk, i pausene er det selvfølgelig greit å snakke morsmål.

Personalet

Lærere

- Jorunn Havn Brunes 100%

- Gry Kongtorp 100 %,

- Tormod Grøndahl 100%

- Stig Andre Frøshaug 100 %,

- Silje Hansson 100 %

- Øyvind Stubsjøen 100%

- Birgit Hauger Borgersen 60 %

Rektor

- Jan Erik Waagene 100 % stilling.

Søknad om opplæring. Undervisningsstart:

- Gyldig oppholdstillatelse må være på plass før oppstart av undervisning.

- Kontakt rektor på tlf 41 49 51 14 for inntakssamtale/registrering og informasjon.

Søknadsfrister

- Grunnskoleopplæring og spesialundervisning: frist 1. mai.

- Norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere: løpende inntak. (Krav om gyldig oppholdtillatelse).