Gå til innhold Gå til navigasjon

Informasjon

Publisert:  Av: Jan Erik Waagene

Her finner du søknadsskjemaer, samt praktiske opplysninger om undervisning, priser og frister.

Voksenopplæringen på Aurskog. Foto: Jan Erik Waagene

Søknadsskjemaer

- Søknadskjema norsk-kurs. For deltakere med rett og plikt til gratis opplæring.

- Søknadskjema norsk-kurs. For deltakere uten rett til gratis opplæring.

- Søknadskjema norsk-kurs. Engelsk. For deltakere uten rett til gratis opplæring.

Praktiske opplysninger:


Deltakelse på norskkurset er gratis for:
•Personer med flyktningstatus og deres familiemedlemmer. Dette fremgår av passtype (blått norsk utlendingspass) eller stempel i nasjonalitetspasset til personen.
•Personer med gyldig opphold på humanitært grunnlag og deres familiemedlemmer.
•Dette fremgår av passtype (blått norsk utlendingspass) eller stempel i nasjonalitetspasset til personen.
•Norske statsborgere som ikke har norsk som morsmål, og deres familiemedlemmer.
•Personer som er familiegjenforent med norsk borger.
•Innvandrere som har fått sin første arbeids/oppholdstillatelse før den 1. januar 2003 og deres familiemedlemmer. Det må være kontinuitet i tillatelsen.
•Asylsøkere under 18. år.

Betaling:

Priser fra 1.1.2019:
Innvandrere uten rett til gratis opplæring, kan delta mot betaling. Pris for dette er 50 kr.,- per deltatt time, pluss 350,- for arbeidsbok. Nettkurs koster 3.400,- for 51-timers kurs. Kursbok dagkurs kan lånes eller kjøpes.
Norskprøve skriftlig/muntlig, statsborgerprøve og samfunnskunnskap: kr. 990,- per. prøve

Transport:

Reiseutgifter dekkes ikke.


Kurstilbud

Kurstilbud, kurs i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere:
Dagkurs:
Fra 3. januar (nye fra 7. januar) til 21. juni.
3-5 dager a 4 timer pr. uke. kl. 10-14.00
Løpende inntak. Klasser på alle nivåer, fra begynner/A1til B2-nivå.
Følger skoleåret.
Kursstart nye deltakere: Mandag 7. januar kl. 10. Registrering ved oppmøte fra klokken 9.30
Nettkurs
(nivå A1-B2) – Individuell progresjon
Perioden 8.1-28.5.19
Selvstendig arbeid
Selvstendig arbeid med individuell progresjon i ”Min vei” (eportal.fagbokforlaget.no), med veiledning fra lærer. Hver termin er det i tillegg to-tre kveldssamlinger på voksenopplæringen kl. 18-20.00. Kursstart: Tirsdag 8. januar kl. 18-20.00. Registrering ved oppmøte fra kl. 17.30.
Vinterferie: 18. til 22. februar
Påskeferie: 15. – 23. april 
Fridager: 1. mai, 17. mai, 30. mai og 10. juni

Slik jobber vi:

Vi varierer undervisningen med å bruke lærebok/arbeidsbok, data, internett med mer.
Gruppene/klassene er organisert etter nivå og progresjon.
Hver gruppe /klasse har flere lærere.
Alle deltakere har sin egen kontaktlærer, sin egen opplæringsplan og vi har samtale med hver deltaker jevnlig.
Norskkurset kan kombineres med arbeid.
Vi ønsker aktive deltakere som gjerne også jobber litt ekstra med norsken hjemme.
I timene snakker vi norsk, i pausene er det selvfølgelig greit å snakke morsmål.

Personalet:

Lærere:
•Jorunn Havn Brunes 100%
•Gry Kongtorp100 %,
•Tormod Grøndahl 100%
•Stig Andre Frøshaug 100 %,
•Silje Hansson 100 %
•Øyvind Stubsjøen 100 %
Rektor:
•Jan Erik Waagene100 % stilling.

Søknad om opplæring. Undervisningsstart:

Gyldig oppholdstillatelse må være på plass før oppstart av undervisning.
Kontakt rektor på tlf 41495114/67205315 for inntakssamtale/registrering og informasjon.

Søknadsfrister:

  • Grunnskoleopplæring og spesialundervisning: frist 1. mai
  • Norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere: løpende inntak. (Krav om gyldig oppholdtillatelse).