Gå til innhold Gå til navigasjon

Mål og verdier

Publisert:  Av: Jan Erik Waagene

Norsk er viktig for å kunne forstå og bli forstått, for å få jobb, utdanning og for å kunne delta i samfunnet.

Glade studenter ved voksenopplæringen. Foto: Jan Erik Waagene.Rett og plikt til opplæring i norsk og samfunnskunnskap for innvandrere er lovfestet fra 1. september 2005. Opplæringen skal styrke innvandreres muligheter til å kunne delta aktivt i arbeids- og samfunnslivet.

Voksenopplæringen vil gjennom tilrettelagt arbeid med hver enkelt deltaker jobbe forbyggende, øke trivselen og bedre livskvaliteten for den enkelte i samfunns- og arbeidsliv.

Satsningsområder

- Vellykket integrering av innvandrere.

- Gi et godt grunnskole-/spesialundervisningstilbud til voksne som trenger det.

- Tilpasset opplæring og vurdering.

- Bruk av lokalmiljøet og ressurspersoner utenfra.