Gå til innhold Gå til navigasjon

Tilbud og kontakt

Publisert:  Av: Jan Erik Waagene

Voksenopplæringen tilbyr opplæring i norsk og samfunnskunnskap, introduksjonsprogram for voksne innvandrere og tilpasset grunnskoleopplæring for voksne.

Glade studenter ved voksenopplæringen. Foto: Jan Erik Waagene

Tilbud

  • Opplæring i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere i Aurskog-Høland og Fet kommune. 12 timer-20  i uka på dagtid og Nettbasert opplæring ,ed 2-3 kveldssamlinger.
  • Introduksjonsprogram for voksne innvandrere i Aurskog-Høland og Fet. Fulltid-helårsprogram
  • Tilpasset grunnskoleopplæring og spesialundervisning for voksne i vår kommune.
Vi har ca. 110 deltakere/elever (desember 2018). Det er 6,6 lærerstillinger og rektor er Jan Erik Waagene.
Voksenopplæringen samarbeider tett med Flyktningetjenesten og NAV Aurskog-Høland og Fet og med 6 andre voksenopplæringer på Romerike.
VoPro (Voksenopplæringene på Romerike) driver rektorsamarbeid og samordner felles kompetanseutvikling for våre voksenopplæringssentra som dekker 12 kommuner i Akershus.

Kurs i norsk og samfunnskunnskap, våren 2019