Gå til innhold Gå til navigasjon

Tilbud og kontakt

Publisert:  Av: Jan Erik Waagene

Voksenopplæringen tilbyr opplæring i norsk og samfunnskunnskap, introduksjonsprogram for voksne innvandrere, forberedende voksenopplæring (FVO)/grunnskoleopplæring og spesialundervisning for voksne i vår kommune.

Glade studenter ved voksenopplæringen. Foto: Jan Erik Waagene

  • Opplæring i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere i Aurskog-Høland kommune. 12 timer  i uka på dagtid eller Kveldskurs/Nettbasert opplæring ,2 t. pr. uke.
  • Introduksjonsprogram for voksne flyktninger i Aurskog-Høland. Fulltid-helårsprogram
  • Forberedende voksenopplæring (FVO) 3o timer i uka, med 5 grunnskolefag etter modulbaserte læreplaner for voksne. Gir generelt bedre kvalifisering for arbeid og også mulighet for noen til å ta grunnskoleeksamen og videregående utdanning.
  • Spesialundervisning for voksne i vår kommune.

Vi har ca. 80  deltakere/elever (august 2019). Det er 6,6 lærerstillinger og rektor er Jan Erik Waagene.

Voksenopplæringen samarbeider tett med Flyktningetjenesten og NAV Aurskog-Høland og Fet og med 6 andre voksenopplæringer på Romerike.

VoPro (Voksenopplæringene på Romerike) driver rektorsamarbeid og samordner felles kompetanseutvikling for våre voksenopplæringssentra som dekker 12 kommuner i Akershus.

Kurs i norsk og samfunnskunnskap, våren 2019