Gå til innhold Gå til navigasjon

Kommunedelplan

Publisert:  

Presentasjon av arbeidet med folkehelseplanen

Aurskog-Høland kommune har startet opp arbeidet med å lage en folkehelseplan.  I følge Folkehelseloven, med iverksettelse fra 1. januar 2012, er kommunen pliktig til å ha nødvendig oversikt over befolkningens helsetilstand. Oversikten skal inneholde positive og negative faktorer som kan virke inn på folkehelsen og danne grunnlag for kommunens planstrategi.

Folkehelseloven pålegger kommunen videre å tenke folkehelse i all sin virksomhet. Dette kan innfris ved å vurdere folkehelseaspektet i hver plan og hvert tiltak i kommunen, eller gjennom å utarbeide en egen kommunedelplan for folkehelse. Aurskog-Høland kommune har i kommunestyrevedtak vedtatt at Aurskog-Høland kommune skal lage en egen kommunedelplan for folkehelse.  Kommunedelplan for folkehelse skal danne grunnlag for det politiske og administrative folkehelsehelsearbeidet i perioden 2016-2020. 

Folkehelseplanen er delt i to. Første del vil gi en oversikt over helsetilstanden til befolkningen i kommunen. Den andre delen vil være en drøfting av aktuelle tiltak for å imøtekomme identifiserte folkehelseutfordringer. Samlet skal kommunedelplan for folkehelse angi retning for kommunens folkehelsearbeid de neste 4 årene.