Gå til innhold Gå til navigasjon

Hva er folkehelse?

Publisert:  

Med begrepet folkehelse menes en befolknings helsetilstand og hvordan helsen fordeler seg i befolkningen.

Således forståes folkehelsearbeid som samfunnets innsats for å påvirke faktorer som direkte eller indirekte fremmer befolkningens helse og trivsel. Dette gjøres gjennom å forebygge psykisk og somatisk sykdom, skade og lidelse, og ved å beskytte mot helsetrusler, samt arbeid for en jevnere fordeling av faktorer som direkte eller indirekte påvirker befolkningens helse.

I Aurskog-Høland kommune utføres det folkehelsearbeid, etter gitte definisjon, i alle sektorer og ved mange virksomheter. Du vil finne mer om folkehelsearbeidet under de ulike tjenestebeskrivelsene.