Gå til innhold Gå til navigasjon

Miljøarbeidertjenesten

Kommunen gir tjenester til mennesker med nedsatt funksjonsevne etter enkeltvedtak innenfor området brukerstyrt personlig assistanse (BPA), støttekontakt, avlastning og ulike boligtilbud. Søknader om tjenester innenfor området saksbehandles av kommunens tjenestekontor.