Gå til innhold Gå til navigasjon

Ledersagerbevis

Publisert:  Av: Steinar Ottesen

Mennesker med nedsatt funksjonsevne kan søke om å få utstedt et ledsagerbevis.

Mennesker med nedsatt funksjonsevne kan søke om å få utstedt et ledsagerbevis. Ledsagerbeviset gir den personen som ledsager deg fri eller rabattert adgang til en del kultur- og fritidsarrangement og til visse transportmidler. Beviset utstedes til deg.

Kriterier/Vilkår

Det foretas ingen økonomisk behovsprøving i forbindelse med søknaden. Ordningen er ikke avhengig av om du mottar trygdeytelser. Nedre aldersgrense for søkere er normalt åtte år.

Pris for tjenesten

Ledsagerbevis er gratis.

Brosjyrer, dokumenter, kart og lignende

Statens råd for funksjonshemmede har informasjon om ordningen.  

Håndbok om helse- og omsorgstjenesten i kommunen
Ledsagerbevis

Lov

Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven)

Vedlegg

Passfoto.

Saksbehandling

Vi innhenter eventuelt uttalelse om ditt behov for ledsager fra lege, helseinstitusjon eller kommunens helse- og sosialetat. Deretter fattes det et vedtak. Vanligvis får du en begrunnelse samtidig med vedtaket.