Gå til innhold Gå til navigasjon

Ergoterapi

Publisert:  

Ergoterapi skal hjelpe mennesker til å fungere optimalt i hverdagen når de har problemer med å utføre daglige gjøremål på grunn av sykdom, skade eller annen funksjonsnedsettelse.

Ergoterapi innebærer blant annet å kartlegge funksjoner og tilpasse aktiviteter/arbeidsvaner, formidle og tilpasse tekniske hjelpemidler som kan kompensere for tapt funksjon, tilrettelegge fysiske omgivelser i hjem, barnehage, skole og på arbeidsplass, veilede, informer og undervise

Kommuneergoterapeuter

Tordis Erikstad

Ansvarsområde: Voksne og synskontakt

E-post: Tordis.Erikstad@ahk.no

Tlf: 63 85 25 00.

Adresse: Aurskog sykehjem, Aurveien 111

Jorun Kongtorp

Ansvarsområde: Barn, voksne og hørselskontakt

E-post: Jorun.Kongtorp@ahk.no

Tlf 63 85 25 00.

Adresse: Aurskog sykehjem, Aurveien 111

 

Ergoterapeutene kan kontaktes via servicekontoret på telefon 63852500, og har telefontid hver mandag og torsdag fra klokken 09.30-11-30. De kan også kontaktes via e-post.

 

Åpen dag - første tirsdag i måneden kl. 12.00 – 15.00 (oppstart fra 5. september)

På åpen dag kan brukerne møte opp i lokalene ved Aurskog sykehjem og få snakket med en ergoterapeut. Bruker og ergoterapeut finner i felleskap ut hva som trengs av hjelpemidler og tilrettelegging. Ansvarsområde: Barn, unge og voksne.

Les også