Gå til innhold Gå til navigasjon

Helsetjenester

Kommunene skal sørge for helsetjenester for alle som bor eller oppholder seg midlertidig i kommunen. Det omfatter blant annet legetjenester, fysioterapi, helsestasjon, jordmor og pleie- og omsorgstjenester.