Gå til innhold Gå til navigasjon

Demenskoordinator

Publisert:  

Aurskog-Høland kommune har en egen demenskoordinator. Resultatene har vært gode og det kan du lese mer om her. Samt få relevant kontaktinformasjon. 

Kurs om demens. Foto: Steinar Ottesen

Demensplan 2015,«Den gode dagen», er regjeringens handlingsplan for å styrke tjenestetilbudet til personer med demens. Demensplanen skal sikre gode og verdige tjenestetilbud for personer med demens og deres pårørende. Satsingsområdene er å øke kapasiteten og heve kvaliteten i dagaktivitetstilbud, øke kunnskap og kompetanse, fagutvikling og forskning, og videre utbygging av tilrettelagte botilbud for personer med demens.

50 % av stillingen går inn i drift av dagsenter, et dagaktivitetstilbud til demente. Kommunen er allerede i gang med planleggingen. Det er planlagt ett tilbud med seks plasser i startfasen, åpent to ganger i uka. Beliggenhet for dagsenteret er ikke avklart.

Resterende 50 %, av stillingen som demenskoordinator vil brukes for å styrke kompetansen til ansatte i hjemmetjenesten og i sykehjemmene. I tillegg vil pårørendearbeid være sentralt.

Kartlegging av forekomst av demens i en kommune er vanskelig. For å kunne kartlegge og få bedre oversikt over hva som er behovet i Aurskog-Høland ønsker demenskoordinatoren kontakt med befolkningen.