Gå til innhold Gå til navigasjon

Eldreomsorg-verdighetsgarantien

Publisert:  Av: Cathrine Haneborg

Mottar du tjenester fra den kommunale eldreomsorgen, skal du så langt det er mulig få et verdig tjenestetilbud som er tilpasset dine individuelle behov.

Beskrivelse

Du har rett til selvbestemmelse og skal møte respekt for den du er og for din livsførsel.

Det skal tas hensyn til at du:

  • har en boform som er riktig ut fra ditt behov og din tilstand
  • har et variert kosthold og tilpasset hjelp ved måltider 
  • har et mest mulig normalt liv, med en normal døgnrytme og adgang til å komme ut i friluft samt nødvendig hjelp til personlig hygiene
  • år tilbud om samtaler om eksistensielle spørsmål
  • får lindrende behandling og en verdig død
  • bevarer eller øker din mulighet til å fungere i hverdagen
  • får forsvarlig oppfølging av lege og annet personell
  • får enerom hvis du bor på helseinstitusjon