Gå til innhold Gå til navigasjon

Hverdagsrehabilitering

Publisert:  Av: chaneborg

Implementering av hverdagsrehabilitering i kommunen. Pilotprosjekt foregår ved hjemmetjenesten Hemnes og implementering i alle tre hjemmetjenestedistrikt i løpet av 2018.

Hva

Hverdagsrehabilitering er for deg som ikke lenger mestrer din hverdag som før. Det kan gjelde personlig stell, matlaging, rengjøring, deltakelse i sosiale sammenhenger eller andre aktiviteter i hverdagen.

Hverdagsrehabilitering er en tidsavgrenset rehabilitering, hvor opptrening i dagliglivets gjøremål skjer i ditt hjem og nærmiljø. Dine mål vil stå sentralt. Hverdagsrehabilitering starter alltid med spørsmålet «Hva er viktig for deg?»

Hvorfor

For å imøtekomme morgendagens krav til helsetjenester er det nødvendig å ta i bruk nye arbeidsmåter. Hverdagsrehabilitering er en slik ny arbeidsmåte. Målet med hverdagsrehabilitering er at du vil mestre daglige gjøremål og det du opplever som viktig i ditt liv. Et annet viktig mål er å forhindre at du får et varig helse- og omsorgsbehov.

Hvem

Hverdagsrehabilitering er en tjeneste for voksne (18+) som bor i eget hjem. De som søker om helse- og omsorgstjenester blir vurdert om de kan ha nytte av hverdagsrehabilitering. 

Hverdagsrehabilitering er et samarbeid mellom deg og et tverrfaglig team bestående av fysioterapeut, ergoterapeut, sykepleier og hjemmetrener. Teamet vil sammen med deg kartlegge utfordringer i hverdagen, dine ressurser, ditt nettverk og din motivasjon. Det blir laget en plan ut fra dine mål og du får tett oppfølging i en tidsbegrenset opptreningsperiode.

Søk om hverdagsrehabilitering ved å bruke søknadsskjemaet for helse- og omsorgstjenester

Hva koster det?

Hverdagsrehabilitering er gratis.

Krav til søker

Ønsker du å gjenvinne eller gjøre en innsats for å gjenvinne det du tidligere mestret, kan du ha utbytte av hverdagsrehabilitering.

Hva får du?

Hverdagsrehabilitering er et samarbeid mellom deg og et tverrfaglig team bestående av fysioterapeut, ergoterapeut, sykepleier og hjemmetrener. Teamet vil sammen med deg kartlegge de utfordringer du har i hverdagen. Det blir laget en plan ut fra dine mål og du får tett oppfølging i en tidsavgrenset periode på opp til 16 uker. Målet er at du skal få best mulig funksjon, oppleve mestring og selvstendighet i hverdagen, og kunne delta sosialt.

Hva skjer videre?

Når du søker helse- og omsorgstjenester er det tjenestekontoret som behandler søknaden. Finn kontaktinformasjon til tjenestekontoret her.