Gå til innhold Gå til navigasjon

Kommuneoverlege

Publisert:  Av: Kari Aasberg Bradley

Kommuneoverlege i Aurskog-Høland kommune er Farhat Sarwar Anjum. Kommuneoverlegen er kommunens medisinskfaglige rådgiver.

 

  • Råd gis til helsetjenestene i kommunen, men også til andre tjenesteområder med betydning for folkehelsen, eksempelvis vannforsyning, renovasjon, skoler og barnehager.
  • Kommuneoverlegen gir også råd direkte til befolkningen og til kommunepolitikerne.
  • Kommuneoverlegen skal gjennom sin rådgivning bidra til at befolkningen får nødvendige helsetjenester, og at tjenestene er forsvarlige.
  • Kommuneoverlegen har et lovfestet ansvar for å overvåke smittsomme sykdommer i kommunen og arbeide for å begrense utbredelse av disse.
  • Kommuneoverlegen kan fatte vedtak om tvungen legeundersøkelse når det mistenkes at noen på grunn av alvorlig psykisk sykdom unndrar seg nødvendig helsehjelp.
  • Kommuneoverlegen ivaretar kommunens hastekompetanse innen smittevern, miljørettet helsevern og helsemessig beredskap.

Kontaktinformasjon: